Imię: Hersz Nazwisko: Zylbersztajn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hersz
  • Zylbersztajn
  • W więzieniu na Gęsiej, sądzony 26-03-42. wyrok śmierci.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 46]