Imię: Estera Nazwisko: Zylbersztajn

  • TAK
  • Kobieta
  • Estera
  • Zylbersztajn
  • lat 37, złapana po str. aryjskiej, sądzona 10-12-41, wydanie wyroku odroczono.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 31]