Imię: Nieznane Nazwisko: Zylberman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zylberman
  • urzędnik Gminy; pobity wraz z Czerniakowem w Gminie 4.11.40

  • urzędnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 162