Imię: Pinchas Jaakow Nazwisko: Zylberberg (4)

 • (1, 2, 3, 4) TAK
 • (1, 2, 3, 4) Mężczyzna
 • (1) Pinchas Jaakow , (2) Pinchas-Jakub , (3) Jakub Pinchas , (4) Pinchas-Jakub
 • (1) Zylberberg , (2) Zilberring , (3) Zylbring , (4) Zilbering
 • (1, 2, 3, 4) Brak informacji
 • (1)

  przestępca żydowski, który strzelał do polskich policjantów, w konsekwencji czego Niemcy w ramach represji i odpowiedzialności zbiorowej aresztowali 53 zakładników z domu Nalewki 9, w którym mieszkał i rozstrzelali

  (2)

  20-letni recydywista, 13 listopada 1939 r. w domu przy Nalewki 9 zastrzelił polskiego policjanta i zranił drugiego, udało mu się zbiec.

  (3)

  Męt warszawski, złodziej, który w listopadzie 1939 r. zastrzelił polskiego policjanta. W odwecie Niemcy aresztowali i stracili 53 Żydów, którzy mieszkali w tym samym domu, co zabójca - na Nalewkach 9.

  (4)

  żydowski złodziej i recydywista, 13 listopada 1939 zabił w domu Nalewki / polskiego policjanta, co spowodowało aresztowanie 51 zakładników, rządanie kontrybucji, a mimo jej włacenia rozstrzelanie wszystkich

  • (1, 2, 3, 4) przestępczość
 • (1)

  Pomyłka, nazywał się Zylberring

 • (2)

  Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  (3)

  Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

  (4)

  Hartglas, Apolinary, Na pograniczu dwóch światów, wstźp i opr. J. Żyndul

 • (1) 59, (2) 62(przyp.), (3) 62