Imię: Cywia Nazwisko: Zylberberg

  • TAK
  • Kobieta
  • Cywia
  • Zylberberg
  • 1908
  • W więzieniu na Gęsiej, sądzona 19-12-41, skazana na śmierć.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 33]