Imię: Nieznane Nazwisko: Zylber

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zylber
  • Zam. Sienna 17, komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.

  • urzędnicy
  • listop. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 777,, AAN-27,, s.22]