Imię: Lucjan Nazwisko: Zweibaum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lucjan
  • Zweibaum
  • Zam. Elektoralna 30, laborant chemiczny, grupowy II Rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 776,, AAN-27,, s.15]