Imię: Nieznane Nazwisko: Zusman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zusman
  • 1942-03-06
  • Warszawa
  • Starszy człowiek. Pobity na ulicy przez pol. żyd. Wolfa (Władysława) Cana, w wyniku tego dostał ataku serca i zmarł.

  • lekarze
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 50]