Imię: Bernard Nazwisko: Zundelewicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bernard
  • Zundelewicz
  • adwokat, prezes Zw. Drobnych Kupców (przed wojną), b. szanowany w społeczeństwie, bezinteresowny, skierowany na zagadnienia pryktyczne, konkretne. W 39 lub 40r. mieszkał przy Elektoralnej 13.Prac. w Wydz. Służby Porządkowej.

  • Judenrat
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [-27,, s., 50,, 51]