Imię: Nieznane Nazwisko: Zukier

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zukier
  • 12.09.40 wrócił z obozu pracy w Józefowie Lubelskim, przywożąc chorych i wiadomości o warunkach

  • opieka
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 150