Imię: H. Nazwisko: Zuchowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • H.
  • Zuchowski
  • Kierownik II obozu pracy w Garwolinie. Polak. 30 kwietnia 41r. złożył przed Wydz. Pracy Gminy Żyd. skargę na komendanta I obozu w Garwolinie - Ukraińca Mateję, że ten znęca się nad Żydami w swoim obozie.

  • Polacy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 5]