Imię: Dawid Nazwisko: Zonenszajn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawid
  • Zonenszajn
  • uchodźca z Zawiercia, w getcie Dzika 3

  • uchodźcy
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  • 220