Imię: Abram Nazwisko: Zołotarewski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram
  • Zołotarewski
  • Zam. Pańska 44, technik elektrotechniczny, sekcyjny II Rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 775,, AAN-27,, s.15]