Imię: Józef Nazwisko: Ziemian (4)

 • (1, 2, 3, 4) TAK
 • (1, 2, 3, 4) Mężczyzna
 • (1) Józef , (2) Józef , (3) Josef , (4) Józef
 • (1) Ziemian , (2) Zysman - Ziemian , (3) Zysman , (4) Zysman
 • (2) Ziemian, (3) Józio Ziemian, (4) Zysman-Ziemian
 • (2) 1922
 • (2) 1972
 • (2) Warszawa
 • (2, 3) Izrael
 • (1, 3, 4) Brak informacji, (2) Z Warszawy
  • (2) Żyd
 • (1)

  Z-ca kierownika szopu szczotkarzy
  z klubu sportowego Polonia

  (2)

  W czasie wojny stracił całą rodzinę. Po ucieczce z getta nawiązał kontakt z Żydowskim Komitetem Narodowym. W październiku 43 poznaje papierosiarzy z Pl. Trzeh Krzyży. Opiekuje się nimi z ramienia ŻKN, załatwia fałszywe dokumenty, daje pieniądze, szuka miejsc. Opiekuje się też kilkunastu dorosłymi Żydami ukrywającymi się. Kolportuje publikacje ŻKN. Po wojnie ukończył Politechnikę Warszawską. W 1957 wyemigrował do Izraela.
  Pierwszorzędny pomocnik w sprawie lipnych dokumentów. Odważny młodzian, świetnie ucharakteryzowany na podmiejskiego rolnika śmiało krążący po mieście z różnymi tajnymi zleceniami.
  W sklepiku warzywnym na Sędziowskiej 5 urządził punkt kontaktowy ŻKN. Przechowywał tam dokumenty i prasę konspiracyjną.

  (3)

  Aktywny współpracownik Centosu, pzyjaciel Bermana Adolfa. W getcie był jeszcze bardzo młody. Na stronie aryjskiej był jednym z najdzielniejszych łączników działających w konspiracyjnym Żydowskim Narodowym Komitetcie, jednym z najbardziej oddanych współpracowników Basi Berman, która kierowała największym w tym Komitecie oddziałem pomocy i ratowania. Po aryjskiej stronie nawiązał kontakt z grupą żydowskich dzieci uicy- handlarzy papierosami, i opiekował się nimi w imieniu Konspiracyjnego Żyd. Narod. Komitetu. Napisał książkę ,, Handlarze papierosami z Placu Trzech Krzyży" . W Izraelu był inżynerem budowlanym. Zmarł w styczniu 1971r.

  (4)

  Łącznik autorki
  Wyglądał na typowego Żyda, tylko że był blondynem. Pod koniec wojny miał pod swoją opieką ponad sto osób. pomagając nie ograniczał się do mechanicznego przekazywania zasiłku, ale znajdował miejsca pracy, załatwiał dokumenty, kupował ubrania i zabawki.

  • (2) konspiracja, pomoc
  • (1, 2, 3, 4) działacze
  • (2) inna pomoc, konspiracja polska, konspiracja żydowska, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, pomoc od Żegoty
 • (2)

  autor wspomnień"Papierosiarze z Placu Trzech Krzyży"

  (3)

  Do pracy w Centosie rekomendowała go Helena Mernholc

 • (1)

  Efros, ; relacja 301-2816

 • (2) Str. 148 – 150, (3) str.120,121,129, (4) 48, 54, 95, 284