Imię: Marian Nazwisko: Zieliński

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Marian
 • Zieliński
 • Z Warszawy
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Członek Polskich Socjalistów, prowokator. Denuncjuje współtowarzyszy, między innymi „Wacława”.

 • donos, kolaboracja, konspiracja, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gestapo/żandarmeria, konspiracja polska, konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami
 • str. 4