Imię: Emma Nazwisko: Zibuhl

  • TAK
  • Kobieta
  • Emma
  • Zibuhl
  • Niemka. W czasie tworzenie się getta rekwirowała na własną rękę meble i pościel w mieszkaniach żydowskich (miała zezwolenie władz niemieckich). Mieszkała przy B. Prusa 6.

  • Niemcy
  • listop. 40

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 770]