Imię: Aron Nazwisko: Zatel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aron
  • Zatel
  • Zam. Nowolipie 59, elektrotechnik, kontroler 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 766]