Imię: Majer Nazwisko: Zarzewski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Majer
  • Zarzewski
  • Zam. Zamenhofa 16, krojczy, kontroler 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 765]