Imię: Abram Nazwisko: Zand

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Abram
 • Zand
 • ok. 1923
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • Z Łowicza, zmarł z głodu na punkcie Żelazna 64.

 • uchodźcy
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]