Imię: Nieznane Nazwisko: Zamberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zamberg
  • 1942-11-06
  • Warszawa
  • reżyser teatralny, zastrzelony w nocy przez Gestapo.

  • twórcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 48]