Imię: Piotr Nazwisko: Zalewski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Piotr
  • Zalewski
  • sierpień 1944
  • Wieloletni dozorca w Domu Sierot na Krochmalnej. Prowadził również warsztat stolarski, był zapraszany jako doradca na posiedzenia wychowawców. Po przeniesieniu Domu do Getta zmuszony był - jako Aryjczyk - rozstać się z Domem. Zginął w czasie powstania warszawskiego, zastrzelony na dziedzińcu Domu Sierot.

  • rzemieślnicy
  • Korczak wysoko go cenił.

  • 181, 277 p