Imię: Aron Nazwisko: Zalber

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aron
  • Zalber
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • zam. Leszno 42, zastrzelony

  • Żydzi
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s.40]