Imię: Aron Nazwisko: Zajdner

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aron
  • Zajdner
  • przed wojną mieszkał w Warszawie, ojciec był rymarzem, matka hadlarką, Aron skończył czwartą klasę. Po wybuchu wojny ojciec przestał pracować, ale pomagał razem z chłopcem matce w handlu i powodziło im się dobrze do czasu zamknięcia getta. Wtedy handel się skończył, wyprzedawali rzeczy z mieszkania. Ojciec umarł. Matka umieściła Arona i jego młodszego brata w półinternacie na Nowolipkach 25

  • dzieci
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  • 39