Imię: Nieznane Nazwisko: Zagan

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zagan
  • czł.zarządu ŻTOS

  • opieka, urzędnicy
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [208]