Imię: Nieznane Nazwisko: Zachariasz

  • TAK
  • Kobieta
  • Zachariasz
  • 1942-12-06
  • ok. 1927
  • Warszawa
  • Córka kolaboranta i członka 13-tki. Zabrana jako zakładniczka, gdy Gestapo nie znalazło w domu jej ojca (ukrył się w skrzyni z węglem). Gestapo odczekało tydzień i zastrzeliło dziewczynkę. Zachariasz nadal się ukrywał.

  • młodzież
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 48]