Imię: Nieznane Nazwisko: Zabłudowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zabłudowski
  • Zam. Sienna 43, inżynier.-luty41

  • działacze
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 1]