Imię: T. Nazwisko: Zygler

sekretarka prof. Bałabana od 5 maja 42, 21 września 42 wyszła z getta, po wojnie Krystyna Nowakowska, autorka relacj...