Imię: Henryk Nazwisko: Wyprosz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Henryk
  • Wyprosz
  • Zam. Chłodna 37, handlowiec, sekcyjny II Rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 757,, AAN-27,, s.15]