Imię: Lejzor Nazwisko: Wygodzki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lejzor
  • Wygodzki
  • Zam. Twarda 15, kontroler 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 756]