Imię: Nieznane Nazwisko: Wundheiler

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Wundheiler
  • Urzędnik 13-tki.

  • kolaboracja
  • stycz. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 755]