Imię: Jakub Nazwisko: Wroński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakub
  • Wroński
  • 1909
  • Zam. Leszno 56 m 64. Założył Dom Wytwórczo-Handlowy do spółki z D. Szternfeldem.

  • kolaboracja, bogaci
  • stycz. 42

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 752]