Imię: Nieznane Nazwisko: Wrocławski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Wrocławski
  • Młody człowiek pochodził z Włocławka. W getcie wyrabiał lub sprzedawał wędliny. Prawdopodobnie zajmował się tym we Włocławku. Znał Henryka G. Został złapany przez kierownika pociągu jadącego do Jelonek, gdzie „podróżni” pracowali przy budowie stacji (budynków) kolejowych.

  • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
    obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
    Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

  • 30-31