Imię: Henryk Nazwisko: Wolman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Henryk
  • Wolman
  • Podobwodowy VI rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41, kwiec 41.

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 748,, AAN-27,, s.4]