Imię: Henryk Nazwisko: Woliński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Henryk
  • Woliński
  • “Wacław”
  • prawnik, stał na czele powstałego 1 lutego 1942 r. Referatu Żydowskiego AK, utrzymywał kontakty z podziemiem żydowskim

  • Polacy
  • 227