Imię: Lejzor Nazwisko: Wójcikiewicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lejzor
  • Wójcikiewicz
  • Zam. Leszno 68, drukarz, kontroler 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 751]