Imię: Nieznane Nazwisko: Wizenberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Wizenberg
  • Zam. Biała 6, komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.

  • urzędnicy
  • listop. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 745,, AAN-27,, s.22]