Imię: Rina Nazwisko: Wiszna

 • NIE
 • Kobieta
 • Rina
 • Wiszna
 • Wiszna
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Kazimierz nad Wisłą
 • Warszawa
 • Żyd
 • Córka Soni Wiszny, której po aryskiej stronie pomagał Zygmunt Rytel. Po wojnie razem z matką i siostrą Mitą wyjechała do Izraela.

 • działania Polaków, pomoc
 • dzieci, inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc od innej organizacji