Imię: Chana Nazwisko: Wiskus

  • TAK
  • Kobieta
  • Chana
  • Wiskus
  • ok. 1902
  • zam. na punkcie Gęsia 6, na pocz. marca 42r. skierowana do szpitala z powodu podejrzenia duru brzusznego.

  • uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]