Imię: Nieznane Nazwisko: Winter

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Winter
  • początek maja(?)
  • Warszawa(?)
  • Starszy syn i córka Szmuela Wintera. Zginęli, prawdopodobnie, rozstrzelani wraz z ojcem na placyku przed domem gdzie mieścił się Judenrat, Zamenhofa 19 ( tam gdzie teraz znajduje się pomnik bohaterów getta), w pierwszych dniach maja 1943r.

  • działacze
  • Edelman,który obserwował, z dachu domu na Franciszkańskiej 30 jak z bunkra przeciwległej oficyny wyprowadzano grupę ludzi a wśród nich Szmuela Wintera mówił, że było tam też kilku młodych ludzi, prawdopodobnie były wśród nich dzieci Wintera Najstarszy syn Wintera, Julek, ur.1924, wysoki, chudy, w okularach, rzucąjacy się w oczy, został wywieziony razem z prof. Gutmanem do Majdanka a po kilku tygodniach - do Oświęcimia, gdzie zginął.

  • s.282-283