Imię: Małka Nazwisko: Winter

  • TAK
  • Kobieta
  • Małka
  • Winter
  • ok. 1922
  • Lat 19. Złapana po aryjskiej str. bez przepustki. Sądzona 27-11-41, ogłoszenie wyroku odroczono na tydzień.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 23]