Imię: Nieznane Nazwisko: (Winawer) szwagier Anny

  • TAK
  • Mężczyzna
  • (Winawer) szwagier Anny
  • mąż starszej siostry Anny, inżynier chemik. Po wkroczeniu Niemców do Warszawy przedostał się z żoną i Anną do Lwowa. W grudniu 41 wracają do Warszawy. Jego rodzice mieszkali na Pańskiej 45, u nich zamieszkała od lipca 42Anna. Podczas I akcji pracował w kolumnie dezynfekcyjnej. W listopadzie 42 przechodzi na stronę aryjską. Wyciąga z getta Annę w styczniu 43. W mieszkaniu na Nurskiej miał wytwórnię kosmetyków pod francuskim szyldem.Mieszkał w lokalu gdzie nie wiedziano że jest Żydem, miał kontakty z aryjczykami

  • inteligencja
  • 152,153,155,160,161