Imię: Natan Nazwisko: Winawer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Natan
  • Winawer
  • Zam. Ogrodowa 30, wojażer, sekcyjny II Rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 742,AAN-27,, s.15]