Imię: Stefania Nazwisko: Wilczyńska

  • TAK
  • Kobieta
  • Stefania
  • Wilczyńska
  • 1886
  • 1942
  • Pedagog, twórczy realizator koncepcji i założeń systemu wychowawczego Domu Sierot. Absolwentka gomnazjum i kursów freblowskich, w latach 1906-1908 studiowała nauki przyrodnicze na iniwersytecie w Liége. Wraz z Korczakiem rozpoczęła pracę na Krochmalnej 92, jako naczelna wychowawczyni samodzielnie kierowała zakładem podczas I wojny św., od początku lat 20-tych pełniła funkcję zarządzającej Domem Sierot i Bursą. W 1937 odeszła z Domu Sierot /przeżyła w nim 25 lat/, pracowała jako referentka w Poradni Pedagogicznej "Centosu". W latach 0-tych odwiedziła turystycznie Palestynę. W marcu 1938 wyjechała tam z zamiarem pozostania na stałe. Wróciła w maju 1939, prawdopodobnie aby pomóc Korczakowi w planowanej podróży do Palestyny. Wojna zastała ją w Polsce /"Nie pojechałam, bo nie chcę jechać bez dzieci"I. Zginęła wraz z dziećmi i personelem Domu Sierot.

  • działacze
  • 85, 115 p