Imię: Gustaw Nazwisko: Wielikowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Gustaw
  • Wielikowski
  • Adwokat. Przewodniczący Wydziału Prawnego Gminy.

  • Judenrat
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 10]