Imię: Wolf Nazwisko: Widawski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Wolf
  • Widawski
  • Zam. Nowolipie 20, mydlarz, kontroler 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 732,, 733,, AAN-27,, s.4]