Imię: Gerszon vel Gustaw Nazwisko: Wichler

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Gerszon vel Gustaw
  • Wichler
  • Adwokat, Podobwodowy w referacie Porz. Dyscyplin. SP.18-04-41r. kierował wraz z Henrykiem Nowogródzkim obławą do obozu pracy w domu Leszno 67.

  • policja żydowska
  • KWIEC, LIP 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 495,, 734,, 735,, 736,, AAN-27,, s.4]