Imię: Markus Nazwisko: Wicher

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Markus
  • Wicher
  • Zam. Sienna 40. -luty41

  • działacze
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 1]