Imię: Mieczysław Nazwisko: Werheim

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mieczysław
  • Werheim
  • Podporucznik rezerwy, urzędnik ubezpieczen. Podobwodowy V Rejonu SP.

  • policja żydowska
  • marz.,kwiec, lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 732,, 733,, AAN-27,, s.4]