Imię: Izaak Nazwisko: Wejnsztejn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izaak
  • Wejnsztejn
  • Zam. Sienna 23, majster tkacki, grupowy II rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 730,, AAN-27,, s.15]