Imię: Nieznane Nazwisko: Weissgold

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Weissgold
  • Urzędnik Gminy, widywany wielokrotnie jak asystował przy rekwizycjach składów żydowskich, dostał od urzędników Gestapo biurko Rydza-śmigłego. Zapewne agent Gestapo.

  • kolaboracja, Judenrat
  • stycz. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 731]